Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 30 września 2022

Aktualności

,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
 
 

W tym roku ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będzie się odbywać w dniach od 21 lutego do 27 lutego.

 

W ramach ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” sądy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych w dniach od 21 lutego do 25 lutego :

 W Sądzie Rejonowym w Przeworsku asystenci sędziów i kuratorzy sądowi w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać telefonicznie bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w następujących dniach:

 

- 21.02.2022 r. w godz. 10:00-11:00 pod nr tel. 16 649 08 58

                       w godz. 14:00-15:00 pod nr tel. 16 649 08 41

- 22.02.2022 r. w godz. 09:00-10:00 pod nr tel. 16 649 08 58

                       w godz. 14:00-15:00 pod nr tel. 16 649 08 41

- 23.02.2022 r. w godz. 10:00-11:00 pod nr tel. 16 649 08 59

- 24.02.2022 r. w godz. 09:00-10:00 pod nr tel. 16 649 08 41

                        w godz. 10:00-11:00 pod nr tel. 16 649 08 63

- 25.02.2022 r. w godz. 09:00-10:00 pod nr tel. 16 649 08 41

INFORMACJA
z dniem 29 listopada 2021 r. nastąpi zmiana zasad doręczeń pism sądowych
dla pełnomocników zawodowych


Zmianie ulega sposób dokonywania odbioru pism sądowych – dotychczas pisma sądowe podlegały odbiorowi za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”, w której publikowane są wszystkie dokumenty pochodzące od sądu. Po uruchomieniu planowanej modyfikacji, na koncie pełnomocnika zawodowego widoczna będzie dodatkowa, nowa zakładka o nazwie „Moje doręczenia”, w której znajdować się będą wyłącznie te pisma sądowe, które adresowane są do danego pełnomocnika zawodowego w celu doręczenia. Jednocześnie, nadal widoczna będzie zakładka „Dokumenty”, która pełnić będzie funkcję informacyjną – pobranie dokumentu opublikowanego po dniu 29 listopada 2021 r. z zakładki „Dokumenty” nie stanowi potwierdzenia dostarczenia pisma sądowego do pełnomocnika.

W przypadku pism sądowych doręczanych pełnomocnikowi przed dniem 29 listopada 2021 r., sposób odbioru pism pozostaje jak dotychczas przez zakładkę „Dokumenty” i kliknięcie „Pobierz (DOCX) „ lub „Pobierz jako PDF”.

Decydujące znaczenie ma w tym wypadku data umieszczenia pisma sądowego w Portalu Informacyjnym. Od dnia 29 listopada 2021 r. doręczenie pism sądowych odbywa się                                                za pośrednictwem zakładki „Moje doręczenia” lub „Doręczenia” (w zakładce „Sprawy”) bądź poprzez link zawierający odesłanie do Portalu Informacyjnego.

 

Pełna instrukcja opisująca zasady korzystania z Portalu umieszczona jest na stronie Portalu Informacyjnego – link:

https://portal.rzeszow.sa.gov.pl/zalacznik/Instrukcja_odbierania_pism_s%C4%85dowych_w_Portalu_Informacyjnym.pdf
KAMPANIA

„ 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

 1 listopada – 19 listopada 2021r.
 
DYŻURY KURATORÓW
 
Uprzejmie informujemy, że Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku przystępuje do Kampanii Przeciw Przemocy , pn.:

„ 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży”  
w dniach od 1 -19 listopada 2021r.


W ramach tej kampanii  zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku ul. Stepkiewicza 2, pokój nr 2 , parter,   gdzie dyżur będą pełnić zawodowi kuratorzy sądowi.

Dyżury  odbędą się w godzinach od 9.00 -14.00 w dniach:

2-5 listopada ,
8-10  listopada,
12 listopada
oraz od 15-19 listopada 2021r.             


 Kuratorzy w czasie pełnionych dyżurów  osobom   zainteresowanym będą udzielać informacji o możliwych  do uzyskania  formach pomocy, w tym: pomocy psychologicznej,  socjalnej,  prawnej   oraz  o   organizacjach i    instytucjach  pracujących z osobami doznającymi przemocy.

Będą  doręczane  materiały informacyjne.

W ramach prowadzonej kampanii dla uczniów  szkół  podstawowych z terenu Gminy Gać został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Stop  Wirusowi Przemocy”.

W tych szkołach kuratorzy spotkają  się w okresie kampanii  z uczniami, będą uczyć budowania prawidłowych postaw wobec przemocy,  uwrażliwiać  na cierpienie innych.

HONOROWY PATRONAT nad  „Kuratorską Kampanią Przeciw Przemocy”   objęli:

Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku

Starosta Przeworski

Wójt Gminy Gać
 
plakat
 

Zarządzenie w sprawie dni wolnych w 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021

,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 

W tym roku ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będzie się odbywać w dniach od 22 lutego do
28 lutego.


 
W ramach ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”: 

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku asystenci sędziów i kuratorzy sądowi w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w następujących dniach:

 

 

- 22.02.2021 r. w godz. 10:00-12:00 pod nr tel. 16 649 08 58


w godz. 12:00-15:00 pod nr tel. 16 649 08 41

- 23.02.2021 r. w godz. 10:00-13:00 pod nr tel. 16 649 08 58

w godz. 12:00-15:00 pod nr tel. 16 649 08 41

- 24.02.2021 r. w godz. 10:00-12:00 pod nr tel. 16 649 08 59

- 25.02.2021 r. w godz. 10:00-13:00 pod nr tel. 16 649 08 63

                        w godz. 12:00-15:00 pod nr tel. 16 649 08 41

- 26.02.2021 r. w godz. 12:00-15:00 pod nr tel. 16 649 08 41

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?