Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 7 października 2022

Deklaracja dostępności cyfrowej


Oświadczenie w sprawie dostępności


 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

www.jaroslaw.sr.gov.pl

 

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2011-11-27Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

– częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

– zwiększyć/zmniejszyć tekst

– zwiększyć kontrast

– zmienić w negatyw kontrast

– zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej)

– reset wprowadzonych zmian

- wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych

 

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Pan Janusz Jarosz Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

tel. 17 858 02 25

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

 

Jednak w przypadku występowania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław


 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma siedzibę w dwóch budynkach przy ul. Jana Pawła II 11 i przy ul. Czarnieckiego 4. Budynki są w pełni skomunikowane.

 

Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Przy wejściu do budynku od ul. Czarnieckiego 4 zamontowane jest urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (obsługiwane przez pracowników ochrony), a w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazdy dla niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich na każdej kondygnacji.

 

Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelną Akt, Biuro podawcze i Kasa Sądu oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowane są na parterze budynku przy ul. Czarnieckiego 4.

 

Do budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 osoby niepełnosprawne mogą dostać się z budynku przy ul. Czarnieckiego 4 łącznikiem na I piętro, gdzie znajduje się winda, która przemieszcza osoby na wyższe kondygnacje budynku. Na parter budynku można dostać się podjazdem dla wózków inwalidzkich znajdującym się przy wejściu od strony parkingu. Na parterze budynku znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych.

 

Przed budynkiem Sądu przy ul. Czarnieckiego 4 znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynki nie są przystosowane od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

 

W Sądzie nie ma pętli indukcyjnych.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

Koordynator do spraw dostępności

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu zawarli porozumienie i wyznaczyli wspólnego koordynatora do spraw dostępności, gdzie funkcję w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu będzie pełnić Koordynator do spraw dostępności Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, tj.:

 

Pan Janusz Jarosz

 

tel. 17 858 02 25

 

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Plan_działania_Sądu_Rejonowego_w_Jarosławiu.pdf

 

Zarządzenie_uchylające_zarządzenie_wyznaczające_Koordynatorów_do_Spraw_Dostępności.pdf

Zarządzenie_w_sprawie_wyznaczenia_Koordynatora_do_Spraw_Dostępności.pdf 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- tekst odczytywany maszynowo.pdf

 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?