Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 30 września 2022

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.przemysl.sr.gov.pl

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2011-11-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

– częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

– zwiększyć/zmniejszyć tekst

– zwiększyć kontrast

– zmienić w negatyw kontrast

– zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej)

– reset wprowadzonych zmian

-wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych

 

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Sąd Rejonowy w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Jednak w przypadku występowania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe:

ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl

tel. 16 675-73-33

fax. 16 678-36-97

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 
 

Dostępność architektoniczna

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu ma siedzibę w budynkach przy:

1) ul. Mickiewicza 14

2) ul. Dworskiego 6

 

1)  Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Mickiewicza. Budynek jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Dostęp na wyższe kondygnacje zapewniają platformy przyschodowe (obsługiwane przez pracowników ochrony). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt, Biuro Podawcze i Kasa Sądu zlokalizowane są na parterze budynku.

2)   W budynku przy ul. Dworskiego 6 znajduje się V Wydział Gospodarczy. Do budynku prowadzi wejście od ul. Dworskiego, pomieszczenia Sądu znajdują się na I piętrze, na które prowadzą schody. Obiekt nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych (brak windy).

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto, w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 mieszczą się:

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych,

VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych,

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych.

 

 

Koordynator do spraw dostępności


Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Dyrektor Sądu Rejonowego w Przemyślu zawarli porozumienie i wyznaczyli wspólnego koordynatora do spraw dostępności, gdzie funkcję w Sądzie Rejonowym w Przemyślu będzie pełnić Koordynator do spraw dostępności Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, tj:

Pan Janusz Jarosz

tel. 17 858 02 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.pdf

 

Plan działania Sądu Rejonowego w Przemyślu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

 

pdfPlan działania SR Przemyśl.pdf

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.przemysl.sr.gov.pl

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2011-11-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

– częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

– zwiększyć/zmniejszyć tekst

– zwiększyć kontrast

– zmienić w negatyw kontrast

– zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej)

– reset wprowadzonych zmian

-wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Sąd Rejonowy w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Jednak w przypadku występowania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe:

ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl

tel. 16 675-73-33

fax. 16 678-36-97

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe Koordynatorów:

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

Witold Świeży – Administrator Systemu Informatycznego, tel. 16 679-45-14,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej:

Karolina Buczek – Inspektor, tel. 16 679-45-21, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Przemyślu ma siedzibę w budynkach przy:

1) ul. Mickiewicza 14

2) ul. Dworskiego 6

 

1)        Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Mickiewicza. Budynek jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Dostęp na wyższe kondygnacje zapewniają platformy przyschodowe (obsługiwane przez pracowników ochrony). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt, Biuro Podawcze i Kasa Sądu zlokalizowane są na parterze budynku.

2)        W budynku przy ul. Dworskiego 6 znajduje się V Wydział Gospodarczy. Do budynku prowadzi wejście od ul. Dworskiego, pomieszczenia Sądu znajdują się na I piętrze, na które prowadzą schody. Obiekt nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych (brak windy).

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto, w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 mieszczą się:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych,

VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych,

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?