Sąd Rejonowy w Przeworsku jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadająca osobowości prawnej.

Działalność Sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Dysponentem środków budżetowych Sądu jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyslu.

Zadania realizowane przez Sąd w 2021 roku finansowane były z Budżetu Państwa w ramach części 15 oraz działu 755 - Wymiar sprawiedliwości i działu 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł 7.735.828,00 zł i obejmował środki zaplanowane w natstępujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75502 - 7.373.221,00 zł, 75312 - 362.607,00 zł.

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m. in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 7.735.031,72 zł.

Stan majątku na dzień 31.12.2021 r.:

Wybrane składniki majątku 

Wartość (netto)

Grunty

 106.654,49   

Budynki, lokale i obiekty

  352.138,80   

Maszyny i urządzenia techniczne

171.418,16   

Wartości niematerialne i prawne

       0,00   

R a z e m :

630.211,45   

Sąd posiada w  trwałym zarządzie następujące grunty:

 Bazę lokalową Sądu stanowi budynek przy :

 

Zobacz stopkę...

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?