Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 25 stycznia 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO DAEWOO NUBIRA

RP 17989

  

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl

ul. Konarskiego 6

Numer telefonu:  16 6761312

Godziny  urzędowania:  7.30- 15.30

 

2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego  w dniu 3.08.2016 r. o godz. 11:15

w sali 136.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.

 

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU

    RUCHOMEGO:

 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu wraz z dokumentami można obejrzeć
w siedzibie sprzedającego tj. Przemyśl, ul. Konarskiego 6  w dniach 22.06 - 2.08.2016 r.
 w godz. od 14.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 676 13 12.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami i udzielania informacji jest Zuzanna Trznadel – Guran.

 

4. RODZAJ, TYP POJAZDU OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM

·         marka samochodu:               DAEWOO NUBIRA

·         pojemność silnika:                1598 cm3

·         nr rejestracyjny:                    RP 17989

·         rok produkcji:                       1999

·         nr nadwozia:                         KLAJF696EXK290158

·         nr silnika:                              A16DMS163355B

·         rodzaj paliwa:                       benzyna

·         kolor pojazdu:                       bordowy

·         liczba miejsc:                        5

·         masa własna pojazdu:           1144

·         stan licznika:                         155 025 km

·         stan paliwa w zbiorniku:       62,11   l

5. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

·         gaśnica samochodowa

·         podnośnik

·         trójkąt ostrzegawczy

·         2 komplety opon (letnich i zimowych) z felgami

·         klucz do kół (zestaw kluczy)

·         autoalarm  FOX (niesprawny)

·         2 komplety kluczyków

 

6. STAN TECHNICZNY:

 

Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu zawiera ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego - załącznik nr 1

 

7. WARTOŚĆ POJAZDU

 

Wartość szacunkowa: 1.500 zł.

Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.

  

8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

 Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

“Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Daewoo Nubira RP 17989 – nie otwierać przed dniem 3.08.2016 r.

 Oferty należy składać w godzinach pracy sądu, nie później niż do dnia 3.08.2016 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 52 (biuro podawcze) w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu,
ul. Konarskiego 6.

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie.

 

9. INNE INFORMACJE

a)    oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

b)   przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta
       zawierająca cenę równą cenie minimalnej),

c)    sprzedaż samochodu nastąpi nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę,

d)  nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy:
        NBP  Rzeszów  43101015280021342231000000   w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
        dnia zawarcia umowy sprzedaży,

c)   wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty
        zapłaty na koncie Sądu Okręgowego w Przemyślu  i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,

 

ZASTRZEŻENIE: przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 Przemyśl, dnia ………………..2016 r.

                                                                                                                 Załącznik nr  2

 

O F E R T A

(formularz ofertowy)

 

 

Imię i nazwisko/nazwa

oferenta

 

 

Adres zamieszkania/siedziba oferenta:

 

Tel.

 

Fax.

 

NIP, REGON/PESEL

 

 

 

 

Do:

                                            SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU

                                          37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

 

Przystępując do przetargu na zakup samochodu osobowego DAEWOO NUBIRA  RP 17989
o nr VIN KLAJF696EXK290158

 

OFERUJĘ:

 

CENĘ brutto …………………...… zł (słownie…………………………………………………………………………………………)

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę, co do niego zastrzeżeń.

 

 

 

 

                                                                              ………………………………………..

                                                                                         (podpis i  pieczątka)

 

 ZAŁĄCZNIKI:

wycena.pdf

dokumentacja_fotograficzna.pdf

arkusz_ustalenia_wartosci.pdf

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?