Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Piotra Bartoszek z Kancelarii Adwokackiej w Przemyślu, ul. Rynek 7, 37-700 Przemyśl do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Mateusza Stefanowskiego - nieznanego  z miejsca pobytu, ostatnio zamieszkałego  37-700 Przemyśl  ul. Stanisława Leszczyńskiego 2/27

w sprawie z powództwa     PLUS BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko Mateuszowi Stefanowskiemu o zapłatę, sygn. akt  I C 39/22

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania  czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej  strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania. 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Sygnatura akt I C 39/222023-03-09Paweł BlajerDownload this file (Sygnatura akt I C 39/22)Sygnatura akt I C 39/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 09 marzec 2023
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 209 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-09 13:59:02 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-03-09 13:57:30 Paweł Blajer Wersja oryginalna