Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 18 października 2019

Ogłoszenia SR Lubaczów

Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2016/ SR L-ów

     
Lista zbędnych/ zużytych składników majątku

 

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.), informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.
 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

 

lp.

nr inwentarzowy

składnik majątku

ilość

wartość księgowa brutto

ocena przydatności

stopień zużycia fizycznego (%)

kwalifikacja                            likwidacja lub sprzedaż

wycena (zł)

1

1400115

Stacja robocza ACTINA, drukarka Brother, 2

1

4 106,65

zużyta

85

L

 

2

1400116

Stacja robocza WS.O NTT Kantata

1

5 182,56

zużyta

85

L

 

3

1400117

Stacja robocza WSW NTT Kantata

1

4 609,16

zużyta

85

L

 

4

1400118

Stacja robocza WSW NTT Kantata

1

4 609,16

zużyta

85

L

 

5

1400119

Drukarka laserowa LP Samsung ML - 3561ND

1

1 323,70

zużyta

90

L

 

6

1400120

Drukarka laserowa LP Samsung ML 2250

1

335,5

zużyta

85

S

40

7

1400121

Stacja robocza ACTINA, drukarka Brother, 2

1

4 106,64

zużyta

75

L

 

8

1400122

Stacja robocza ACTINA, drukarka Brother, 2

1

4 106,64

zużyta

75

L

 

9

1400123

Stacja robocza ACTINA, drukarka Brother, 2

1

4 106,65

zużyta

75

L

 

10

1400124

Notebook Asus

1

4 190,00

zużyty

85

S

60

11

1400125

Notebook ICOM

1

5 510,50

zużyty

85

S

60

12

1400126

Komputer Bestcom+ monitor płaski+ drukarka 1020

1

3 863,74

zużyty

85

S

60

13

1400127

Komputer Bestcom+monitor Hyunday 17

1

3 355,00

zużyty

90

L

 

14

1400128

Stacja robocza Ws.1(jednostka centralna+monitor

1

3 898,04

zużyty

90

L

 

15

1400129

Komputer Bastcom+ monitor Hunday 17

1

3 355,00

zużyty

90

L

 

ŚT gr. 4

 

 

56 658,94

 

 

 

 

16

2400308

Zestaw komputerowy ( monitor i drukarka)

1

3 262,28

zużyty

90

S

60

17

2400328

Komputer ALSEN

1

1 650,00

zużyty

80

S

60

18

2400333

Komputer Symfonia N 240

1

2 414,56

zużyty

85

S

40

19

2400340

Monitor AOC 15 LCD

1

1 255,00

zużyty

85

S

15

20

2400343

Monitor LCD Belinea 17

1

1 305,40

zużyty

80

S

20

21

2400344

Komputer ADAX

1

1 988,00

zużyty

80

S

60

22

2400346

Monitor LCD Belinea 17

1

1 305,40

zużyty

80

S

20

23

2400348

Komputer ADAX

1

1 988,00

zużyty

80

S

60

24

2400350

Drukarka Samsung ML 1610

1

378

zużyta

80

L

 

25

2400351

Monitor AOC 15 LCD

1

1 255,01

zużyty

85

S

15

26

2400354

Drukarka HP LJ P 2015

1

1 300,00

zużyta

80

L

 

27

2400355

Zasilacz i przedłużacz

1

248

zużyty

100

L

 

28

2400356

Notebook ACER z programem WINSOWS XP

1

3 160,00

zużyty

85

S

100

29

2400358

Skaner PUSTEK S 24

1

232,47

zużyty

90

S

20

30

2400359

Notebook ACER z WIN XP, MS OEM i torba

1

3 100,00

zużyty

85

S

100

31

2400364

UPS EVER DUO 500

1

204,05

zużyty

90

L

 

32

2400365

Komputer Sonata N 240

1

2 797,82

zużyty

90

S

40

33

2400367

Monitor AOC 15 LCD

1

1 255,00

zużyty

85

S

15

34

2400368

Zestaw komputerowy (monitor i drukarka)

1

3 262,28

zużyty

85

S

60

35

2400371

Router Edimax

1

171

zużyty

90

S

30

36

2400376

Zasilacz i przedłużacz

1

248

zużyty

100

L

 

37

2400377

Skaner PUSTEK S 24

1

232,47

zużyty

90

S

20

38

2400378

Zestaw komputerowy (monitor i drukarka)

1

3 262,28

zużyty

90

S

60

39

2400379

Zasilacz i przedłużacz

1

248

zużyty

100

L

 

WP gr. 4

 

 

36 523,02

 

 

 

 

 

Wnioski w sprawie ww. składników majątku ruchomego zgodnie z zapisami § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 17.08.2016 r.

pdfZarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie 24 czerwca 2016267.17 KB
Rządowy program praktyk studenckich

 

Oferty praktyk dla studentów

Sąd Rejonowy w Lubaczowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty
o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej
w administracji rządowej w 2016 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM
 ( http://dsc.kprm.gov.pl//aktualności/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu:16/6325064 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ogłoiszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Lubaczowie >>TREŚĆ
ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie i Dyrektora SO w Przemyślu dotyczące 24 grudnia 2015 r. >> TREŚĆ

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

Reorganizacja sądów rejonowych

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2013 roku 79 najmniejszych sądów rejonowych, czyli takich w których pracuje do 9 sędziów włącznie, zostanie przekształconych (a nie zlikwidowanych) w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów rejonowych. Celem zmian jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału sędziów, usprawnienie organizacji ich pracy, równomierne obciążenie ich obowiązkami (dzisiaj różnice pod tym względem są prawie 10 – krotne), dzięki czemu sądy będą lepiej służyć obywatelom.

Zmienią się pieczęcie i tablice na budynkach sądów, które od 1 stycznia 2013 roku staną się wydziałami zamiejscowymi innego sądu rejonowego. Z inną nazwą, ale w tym samym miejscu, z tymi samymi sędziami i urzędnikami sąd nadal będzie funkcjonował. Wciąż będzie można w nim załatwić istotne dla obywateli sprawy np.: złożenie pozwu czy wniosku o wpis do księgi wieczystej. Nadal będą w nich funkcjonować tak jak dotychczas wydziały - cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych. Po wejściu w życie reformy nie będzie przeszkód, aby w przekształconych w wydziały zamiejscowe sądach rejonowych nadal działały biura podawcze czy np. kasy. Decyzję w tej sprawie podejmować będą prezesi sądów.

Dzięki reorganizacji będzie można zapewnić równe obciążenie pracą sędziów,  bez względu na to, w którym sądzie pracują. Do tej pory w tych najmniejszych sądach nieobecność jednego lub dwóch sędziów w wydziale powodowała poważne problemy z opanowaniem wpływu i bardzo często skutkowała szybkim narastaniem zaległości. Jednocześnie, z uwagi na niewielką obsadę orzeczniczą wydziałów, możliwości przesunięcia sędziów między nimi były niewielkie.

Dzięki reformie po 1 stycznia 2013 roku będzie można efektywniej reagować na braki kadrowe lub zaległości w sądach. W ramach nowych, zreorganizowanych jednostek sędziowie będą mogli się wzajemnie wspierać w swojej pracy orzeczniczej. Obciążenie pracą sędziów będzie równomierne i, co najważniejsze, sprawy rozstrzygane będą szybciej.

Jednocześnie podkreślamy, że choć skutkiem reformy będzie pewne ograniczenie wydatków w związku z likwidacją stanowisk funkcyjnych w reorganizowanych sądach, to jednak należy wyraźnie zaznaczyć, że celem reformy nigdy nie było szukanie oszczędności kosztem lokalnych społeczności. Polska jest na drugim miejscu w Europie jeśli chodzi o wydatki na sądownictwo (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców), a także na drugim pod względem liczby sędziów. Niestety pod względem czasu trwania spraw znajdujemy się na miejscu przedostatnim. Jedną z przyczyn jest nadmierne zbiurokratyzowanie i rozdrobnienie sądownictwa w Polsce.  Konsolidacja najmniejszych sądów to jeden z wielu kroków, które trzeba zrobić, aby usprawnić pracę polskich sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prez. Adm.G.231 - 24/12

OGŁOSZENIE

Sądu Rejonowego w Lubaczowie

37 - 600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 24

Tel. 16 - 632 50 64

Sąd Rejonowy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 24, 37 - 600 Lubaczów działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010  roku w  sprawie  sposobu  i  trybu  gospodarowania  składnikami    rzeczowymi majątku    ruchomego,    w     który     wyposażone    są  jednostki   budżetowe ( Dz. U. 2010.114,  poz. 761) uprzejmie informuję, że posiada zbędne składniki majątkowe, które mogą być  zagospodarowania zgodnie z § 7 wyżej cytowanego rozporządzenia:

Czytaj więcej...

PREZES  SĄDU  REJONOWEGO

W   L U B A C Z O W I E

Dnia: 10 lutego  2012 roku

Prez: Adm. I - 661 - 8/12

O g ł o s z e n i e

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie, 37 - 600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 24 uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 20 - 25  lutego 2012 roku organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby
i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstwem dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstwem, których wykaz udostępnia oddział administracyjny tutejszego sądu oraz  wywieszony został na tablicach ogłoszeń w budynkach sądu.

Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku  - do piątku w godzinach od 10 - do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 - do 13.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Artur Broś


Sąd Rejonowy w Lubaczowie

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?