Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: wtorek, 17 maja 2022

Dyrektor Sądu 
Renata Kozioł

pok. 218
tel. 16  678 77 87

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Zakres obowiązków dyrektora Sądu Rejonowego w Przemyślu:

 


1.  Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133 z późn.zm.) tj. zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 w/w ustawy;

2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów zawodowych;

4. Określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Przemyślu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

5. Reprezentuje Skarbu Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

6. Pełni bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej;

7.  Koordynuje działalność komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Przemyślu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu.

8. Zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych;

9. Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

10. Nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

11. Zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe, oraz narzędzia pracy, które umożliwią wykonanie ich obowiązków orzeczniczych;

12. Przygotowuje - przy współpracy z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - projekt planu finansowego oraz planu finansowego Sądu Rejonowego w Przemyślu, a następnie wykonuje budżet sądu;

13.  Organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, dokonuje ich kwartalnej oceny;

14. Sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

15. Sporządza roczne sprawozdania z działalności sądu, w zakresie powierzonych mu zadań;

16. Podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;

17. Dokonuje zmian w projektach planów finansowych oraz planach finansowych wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. poz. 1476 z późn. zm.).

 

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?