Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 16 lipca 2018
                                                                     

                                                                                                           Przemyśl, dnia 10.10.2017 r.

Nr referencyjny: G-27- 15/2017

Informacja dotycząca  złożonych ofert oraz kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Zamawiający – Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, działając zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
REMONT POMIESZCZEŃ NR 9 i 10 SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLU z WYKONANIEM SPECJALNEJ STREFY OCHRONNEJ”  wpłynęła 1  oferta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert.

L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1.

 

 

 

Siltec Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 12

05-800 Pruszków

Cena brutto:

972 863,03 zł

od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

3 lata

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 764.328,92 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenie niniejszej informacji , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitanowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zamówienia.

 

                                                                                   SĄD OKRĘGOWY

                                                                                     w PRZEMYŚLU

                                                                                        DYREKTOR

                                                                                     MAREK BLAMA

 

Załącznik.

pdf1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017 r.343.93 KB

                                                                               

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?