Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 15 grudnia 2018
                                                                                                                                                      Przemyśl, dnia 09.11.2017 r.

Nr referencyjny: G-27- 19/2017

Informacja dotycząca  złożonych ofert oraz kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaZamawiający – Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, działając zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i uruchomienie systemu bezpieczeństwa obiektu
DLA BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU ul. KONARSKIEGO 6  

wpłynęła 1  oferta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert.

L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych

„SECURITY OFFICE” Sp. z o.o.
ul. Ks. Jałowego 29
035-010 Rzeszów

Cena brutto:

854.850,00 zł

do dnia 22.12.2017 r.

60 miesięcy

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 495.000,00 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenie niniejszej informacji , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitanowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zamówienia.
 
 
Załącznik.

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?