Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 15 grudnia 2018
          SĄD  OKRĘGOWY                                                           

              w Przemyślu                                                                            Przemyśl, dnia 14 listopada 2017 r.

ul. Konarskiego 6; 37-700 Przemyśl


 
                                                                                                             WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:   Postepowanie nr G-27-16/2017 „Wykonanie usługi prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie”

                                                    Informacja o zmianie treści SIWZ


Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl

NIP 795 23 48 286, REGON 180032167

Przemyśl, woj. Podkarpackie, państwo Polska, tel: 16 676 13 00, fax: 16 676 13 53

Adres stronu internetowej: https://przemysl.so.gov.pl/

- na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy PZP, uwzględniając czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opisem przedmiotu zamówienia – w zakresie sprzedaży znaków opłaty sądowej (rozdział I ust. 3 pkt. 3.3 lit. c - SIWZ), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

 

1.      Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

Rozdział I SIWZ – ust. 12. Opis sposobu przygotowania oferty.

Tekst który należy zmienić:

jest:

pkt 12.10. ppkt 4 (dot. opisu koperty)

Oferta na zastępczą obsługę kasową. Nie otwierać przed 27 października 2017 r. godz. 11:30.

powinno być:

pkt 12.10. ppkt 4 (dot. opisu koperty)

Oferta na zastępczą obsługę kasową. Nie otwierać przed 15 grudnia 2017 r. godz. 11:30.


2.      Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

Rozdział I SIWZ – ust. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Tekst który należy zmienić:

jest:

pkt 13.2.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 11:00.

pkt 13.6.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6, w Sali rozpraw nr 136, II piętro.

powinno być:

pkt 13.2.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00.

pkt 13.6.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6, w Sali rozpraw nr 136, II piętro.

 

 

                                                                                                                                                DYREKTOR

                                                                                                                               Sądu Okręgowego w Przemyślu

                                                                                                                                              Marek Blama

 

Załączniki:

pdf1. Ogłoszenie o zminaie ogłoszenia279.89 KB

pdf2. Zamian SIWZ328.65 KB

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?