Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: niedziela, 21 października 2018
          SĄD  OKRĘGOWY                                                           

              w Przemyślu                                                                                  Przemyśl, dnia 6 grudnia 2017 r.

ul. Konarskiego 6; 37-700 Przemyśl


 

 

    WSZYSCY WYKONAWCYDotyczy:   Postepowanie nr G-27-16/2017 „Wykonanie usługi prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie”Informacja o zmianie treści SIWZ


 

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl

NIP 795 23 48 286, REGON 180032167

Przemyśl, woj. Podkarpackie, państwo Polska, tel: 16 676 13 00, fax: 16 676 13 53

Adres stronu internetowej: https://przemysl.so.gov.pl/

- na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy PZP, uwzględniając konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia – w zakresie warunków niezbędnych do realizacji sprzedaży znaków opłaty sądowej (o której mowa w rozdziale I ust. 3 pkt. 3.3 lit. c - SIWZ), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w zakresie:

−         terminu wykonania zamówienia (rozdział I ust. 5),

−         warunków zmian terminu związania ofertą (rozdz. I ust. 11 pkt 11.6).

 

1.      Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

Rozdział I SIWZ – ust. 5. Termin wykonania zamówienia.

Tekst który należy zmienić:

jest:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

powinno być:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od chwili uzyskania przez Wykonawcę możliwości dokonywania sprzedaży znaków opłaty sądowej przy wykorzystaniu platformy internetowej (portal E-Płatności na stronie www.oplaty.ms.gov.pl). Zamawiający zakłada, że odpowiednie dostosowanie systemu i wdrożenie zmian nastąpi na przełomie I i II kwartału 2018 r.

2.      Miejsce w którym dodaje się nowy tekst:

Rozdział I SIWZ – ust. 11. Termin związania ofertą.

Tekst który dodaje się po punkcie 11.5.:

pkt 11.6

Zapisy punktów 11.3 i 11.5 mają zastosowanie w szczególności w przypadku konieczności zapewnienia czasu niezbędnego do rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w punktach 16.4 i 16.5 SIWZ, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 5 SIWZ.

 

 

                                                                                                                                         DYREKTOR

 

                                                                                                                        Sądu Okręgowego w Przemyślu

 
                                                                                                                                        Marek Blama
 
Załącznik:

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?