Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 16 lipca 2018
          SĄD  OKRĘGOWY                                                             

              w Przemyślu                                                                            Przemyśl, dnia  9 października 2017r.

ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl


G-27-17/2017

                                                                                         
                                       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu” prowadzonym w trybie przetargu ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez :

 
                                                                        ML BUD PBPH s.c.
                                                                  Mariusz i Leszek Czyszek
                                                                          ul. Łużycka 16
                                                                          44-100 Gliwice

 
Uzasadnienie :
cena zaproponowana przez Wykonawcę firmę ML BUD PBPHG s.c., Mariusz i Leszek Czyszek, ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice, jest najniższa oraz w całości odpowiada warunkom określonym w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał 100 pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Jednocześnie informuję, iż w niniejszym postepowaniu wpłynęły dwie oferty.

                                                                                                                                                                                                                                                                           DYREKTOR
                                                                                                      Sądu Okręgowego

                                                                                                         w Przemyślu
                                                                                                        Marek Blama

  Załaczniki:

pdf1. Wybór oferty z dnia 09.10.2017 r.251 KB

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?