Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: czwartek, 28 maja 2020
SĄD REJONOWY w LUBACZOWIE
Postępowanie do 30.000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów,  informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargowego  ofertowego do 30 000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks  cywilny:

na remont i malowanie pomieszczeń na parterze budynku Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaczowie

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :

Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk

ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

z ceną oferty 25 158,12 zł brutto


W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty :


1)      Zakładu Remontowo-Budowlanego Robert Polak, ul. Kopernika 48, 37-600 Lubaczów z ceną oferty 30.017,50 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemnaście złotych 50/100),

2)      Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk, ul. Handlowa 7 , 37-600 Lubaczów z ceną oferty 25.158,12  zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem  złotych 12/100).


Zgodnie z przyjętymi w Istotnych Warunkach Zamówienia kryteriami oceny ofert, oferta firmy Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk , ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów
z ceną oferty -  25.158,12 zł brutto uzyskała 100 pkt i została wybrana jako  najkorzystniejsza.


Podpisanie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.


Lubaczów, dnia 5 czerwca  2017 r.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?