Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 24 sierpnia 2019

Uncategorised

 Znak Sprawy: G-27-1/2019 SĄD OKRĘGOWY
 
w Przemyślu
 
 
Postepowanie prowadzone w trybie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r, poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą (lub Pzp) - na „Ochronę osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, Sądzie Rejonowym w Przeworsku oraz Sądzie Rejonowym w Lubaczowie”
 
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr I- "Ochrona osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Przemyślu"
 
 
Załaczniki:
 

pdf1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III1.06 MB
 
Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu
 
informuje, że przyjęcia interesantów
odbędą się w dniu 4.10.2018 r. (czwartek)
w godz. 10:00 - 12:00,
natomiast dnia 5.10.2018 r. (piątek)
nie przyjmuje interesantów.

1. komunikat_prasowy_w_sprawie_II_K_195/17.pdf

 

pdf1. Informacja dotycząca złozonych ofert.391.61 KB

 

 

 

Nr referencyjny: G-27- 3/2018                                                                 Przemyśl, dnia 6 sierpnia 2018 r.

 

Informacja dotycząca złożonych ofert oraz kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty

Okres gwarancji

Termin realizacji

1.

 

 

 

POWROŹNIK MICHAŁ

Łukawiec 188

37-626 Łukawiec

Cena brutto :

257.876,50 zł

 

    48 - miesięcy

do dnia 30 listopada 2018 r.

2.

USŁUGI BUDOWLANE

„BUD-MONT”

TADEUSZ BEDNARCZYK

ul. Handlowa 7

37-600 Lubaczów

Cena brutto :

233.394,27 zł

    60- miesięcy

do dnia 30 listopada 2018 r.

Zamawiający – Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO w LUBACZOWIE”: wpłynęły 2 oferty, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert.
 
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 174.762,10 zł brutto.
Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sąd Okręgowy w Przemyślu

By Extend Media

More...
Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sąd Okręgowy w Przemyślu

By Extend Media

More...
Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sąd Okręgowy w Przemyślu

By Extend Media

More...
Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sąd Okręgowy w Przemyślu

By Extend Media

More...
Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sąd Okręgowy w Przemyślu

By Extend Media

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?