Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sygnatura sprawy
Wydział
Oskarżyciel
Sędzia przewodniczący
Sędzia/ławnik
SygnaturaDataNr sali oraz ulicaWydziałGodzina rozpoczęciaOskarżycielSędzia przewoniczącySędziowie/Ławnicy
II Kp 621/222022-12-01108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja08:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-1.Ds.15.2022.Sp.(c))SSO Krzysztof Stępień
II Ka 248/222022-12-01108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:30Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie; (Ds. 50/15/Sp(c))SSO Dariusz JurjewiczSSO Dariusz Lotycz, SSO Andrzej Wachowski
II Ka 248/222022-12-01108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:30Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie; (Ds. 50/15/Sp(c))SSO Dariusz JurjewiczSSO Dariusz Lotycz, SSO Andrzej Wachowski
II Ka 277/222022-12-01127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:30Komisariat Policji w Radymnie; (RSOW-120/22/KR)SSO Mariusz Fołta
I C 633/222022-12-0167 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Lucyna Oleszek
II Kop 61/222022-12-01108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-4.Oz.40.2022)SSO Krzysztof Stępień
II Ka 252/222022-12-01127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja09:00Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (PR Ds. 1065.2020.D)SSO Dariusz Jurjewicz
II Kow 358/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:40SSO Andrzej Wachowski
II Ka 268/222022-12-01127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:00Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie; (4267-0.Ds.27.2021.D)SSO Dariusz Jurjewicz
II Kow 383/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:00SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 285/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:20SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 286/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:40SSO Andrzej Wachowski
I C 666/222022-12-0167 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:00SSO Lucyna Oleszek
II Ka 279/222022-12-01127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja11:00Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie; (4267-0.Ds.401.2022.D)SSO Dariusz Jurjewicz
II Kzw 287/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:00SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 288/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:20SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 297/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:40SSO Andrzej Wachowski
II Ka 275/222022-12-01127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja12:00Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.560.2021.D)SSO Dariusz Jurjewicz
II Kzw 298/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych12:00SSO Andrzej Wachowski
I C 83/172022-12-0167 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:15SSO Lucyna Oleszek
II Kzw 296/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych12:40SSO Andrzej Wachowski
II Ka 274/222022-12-01127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:00Komenda Miejska Policji w Przemyślu; (RSOW 735/21)SSO Dariusz Jurjewicz
II Kzw 295/222022-12-01142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych13:00SSO Andrzej Wachowski
II Kow 331/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych08:50SSO Dariusz Lotycz
I C 583/212022-12-02136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Piotr Guzy
I C 246/222022-12-02140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Grzegorz Dziura
II K 6/182022-12-02108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prok.Apelacyjna LublinWydz.Vd/s Przestępczości Zorg.i Korupcji; (Ap. V. Ds. 37/09/S)SSO Krzysztof Stępień
II Kzw 284/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:00SSO Dariusz Lotycz
I C 435/222022-12-02140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:15SSO Grzegorz Dziura
II Kzw 251/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:20SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 252/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:40SSO Dariusz Lotycz
III U 670/212022-12-0281 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:00SSO Grzegorz Szynal
II Kzw 253/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:00SSO Dariusz Lotycz
I C 448/222022-12-02140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:15SSO Grzegorz Dziura
II Kzw 254/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:20SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 256/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:40SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 259/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:00SSO Dariusz Lotycz
I C 449/222022-12-02140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:15SSO Grzegorz Dziura
II Kzw 261/222022-12-02142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:20SSO Dariusz Lotycz
I C 513/222022-12-02136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:30SSO Piotr Guzy
II K 8/222022-12-02127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja12:00Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (PR 2 Ds. 372.2021.Spc)SSO Andrzej Wachowski
I C 465/222022-12-02140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:30SSO Grzegorz Dziura
I C 68/212022-12-02136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:40SSO Piotr Guzy
II Ko 1/212022-12-02127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja13:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (PO I Ds.188.2017.Sp(c))SSO Andrzej Wachowski
I C 468/222022-12-02140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:15SSO Grzegorz Dziura
I C 551/222022-12-02136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:45SSO Piotr Guzy
II Kz 256/222022-12-05127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:45Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu; (RSOW-595/22)SSO Bogdan Kusz
I C 207/212022-12-05141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Łukasz Rodatus
I C 412/222022-12-05136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Lucyna Oleszek
II Kp 559/222022-12-05127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0.Ds.546.2022.S)SSO Bogdan Kusz
II Kop 62/222022-12-05108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-4.Oz.255.2022)SSO Mariusz Fołta
II K 31/222022-12-05127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:30Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-1.Ds.6.2021)SSO Bogdan KuszAndrzej Tadeusz Wojtyna, Marek Niklewicz
III U 626/222022-12-0582 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja09:30SSO Anna Kicman
I C 575/212022-12-05141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:45SSO Łukasz Rodatus
I C 264/212022-12-05136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:00SSO Lucyna Oleszek
I C 661/222022-12-05136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:00SSO Lucyna Oleszek
II K 38/222022-12-05108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja10:00Prokuratura Regionalna w Poznaniu; (2007-1.Ds.9.2021)SSO Andrzej Wachowski
I C 527/212022-12-05136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:15SSO Lucyna Oleszek
I C 290/212022-12-05141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Łukasz Rodatus
I C 717/222022-12-05136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:30SSO Lucyna Oleszek
III U 532/222022-12-0582 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:30SSO Anna Kicman
III U 640/222022-12-0582 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:30SSO Anna Kicman
I C 447/182022-12-05136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:00SSO Lucyna Oleszek
II Kp 642/222022-12-05127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja13:30Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (PO I Ds. 15.2021.Sp.(c))SSO Bogdan Kusz
II Ka 281/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:00Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (PR 2 Ds. 505.2021)SSO Mariusz Fołta
I C 51/222022-12-0667 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja08:30SSO Ryszard Rodkiewicz
I C 232/222022-12-06141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Grzegorz Dziura
I Ca 270/222022-12-06136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja09:00SSO Małgorzata Reizer
II Kop 64/222022-12-06108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-4.Oz.54.2022)SSO Dariusz Jurjewicz
II Ka 245/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja09:00SSO Krzysztof Stępień
I C 332/222022-12-06141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:15SSO Grzegorz Dziura
I C 281/222022-12-0667 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:30SSO Ryszard Rodkiewicz
II K 57/222022-12-06108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:30Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1628.2022.Spc)SSO Dariusz Jurjewicz
III U 422/222022-12-0682 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja09:30SSO Bożena Błachowicz
I Ca 297/222022-12-06136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja09:40SSO Małgorzata Reizer
II Ka 249/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:00Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0.Ds.87.2021.D)SSO Krzysztof Stępień
I Ca 183/222022-12-06136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja10:10SSO Małgorzata Reizer
I C 339/222022-12-06141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Grzegorz Dziura
II Ka 250/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:30Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1488.2022.D)SSO Krzysztof Stępień
III U 504/222022-12-0682 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:00SSO Bożena Błachowicz
I C 727/212022-12-0667 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:15SSO Ryszard Rodkiewicz
II Ka 255/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja11:15Komenda Miejska Policji w Przemyślu; (RSOW 984/21 RSOW 985/21)SSO Krzysztof Stępień
I C 162/222022-12-06141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:00SSO Grzegorz Dziura
I C 601/212022-12-0667 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:00SSO Ryszard Rodkiewicz
III U 599/222022-12-0682 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:00SSO Bożena Błachowicz
I Ca 513/212022-12-06136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja12:30SSO Elżbieta Kwaśny
II Ka 257/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja12:30Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268.0.Ds.1117.2022)SSO Krzysztof Stępień
I C 236/222022-12-06141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:45SSO Grzegorz Dziura
I C 670/212022-12-0667 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:00SSO Ryszard Rodkiewicz
II Ka 230/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (Po 1 Ds.132.2018)SSO Andrzej Wachowski
III U 658/192022-12-0682 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja13:00SSO Bożena Błachowicz
II Ka 258/222022-12-06127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:15Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0.Ds.179.2022.D)SSO Krzysztof Stępień
I C 71/222022-12-0667 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:20SSO Ryszard Rodkiewicz
II Ko 348/222022-12-07108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja08:30Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu d/s Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuraty Krajowej w RzeszowieSSO Dariusz Jurjewicz
I C 202/152022-12-07141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Krzysztof Kamiński
I C 58/222022-12-07136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Piotr Guzy
II K 17/222022-12-07108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (PO V Ds.14.2016.Spc)SSO Dariusz Jurjewicz
III U 652/222022-12-0782 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja09:30SSO Anna Kicman
I C 88/222022-12-07141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:00SSO Krzysztof Kamiński
III U 280/222022-12-0781 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:30SSO Grzegorz Szynal
I C 231/212022-12-07141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:40SSO Krzysztof Kamiński
I C 251/182022-12-07136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:00SSO Piotr Guzy
III U 636/222022-12-0781 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:30SSO Grzegorz Szynal
I C 269/212022-12-07141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:50SSO Krzysztof Kamiński
I C 722/202022-12-07141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:20SSO Krzysztof Kamiński
III U 620/222022-12-0781 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:30SSO Grzegorz Szynal
III P 3/222022-12-0782 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:30SSO Anna Kicman
II Kz 268/222022-12-08108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:00Komendant Bieszczadzkiego; (525712/WP/2022)SSO Krzysztof Stępień
II Kz 267/222022-12-08108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja08:30Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1797.2021.Spc)SSO Krzysztof Stępień
II Kp 645/222022-12-08108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja08:45Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-1.Ds.86.202.Sp(c))SSO Krzysztof Stępień
I C 412/222022-12-0867 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Lucyna Oleszek
II Ko 359/222022-12-08127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Rejonowa w Nisku; (Ds 1229/06/Sw)SSO Dariusz Lotycz
III U 227/222022-12-0882 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja09:30SSO Bożena Błachowicz
II Ka 270/222022-12-08142 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:00Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1089.2022.D)SSO Andrzej Wachowski
III U 90/222022-12-0881 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:00SSO Zofia Jakubów
I C 641/222022-12-0867 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Lucyna Oleszek
III U 401/222022-12-0881 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:30SSO Zofia Jakubów
III U 234/222022-12-0882 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:30SSO Bożena Błachowicz
II Ka 271/222022-12-08142 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja11:00Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1612.2022)SSO Andrzej Wachowski
III U 108/222022-12-0881 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:00SSO Zofia Jakubów
I C 438/222022-12-0867 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:00SSO Lucyna Oleszek
III U 545/222022-12-0881 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:00SSO Zofia Jakubów
III U 498/222022-12-0882 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:40SSO Bożena Błachowicz
II Ka 120/222022-12-08142 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:00Prokuratura Rejonowa w Sanoku; (PR 2 Ds. 497.2020.Sp(c))SSO Andrzej Wachowski
II Ka 120/222022-12-08142 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:00Prokuratura Rejonowa w Sanoku; (PR 2 Ds. 497.2020.Sp(c))SSO Andrzej Wachowski
III U 563/222022-12-0881 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja13:00SSO Zofia Jakubów
I C 473/222022-12-0867 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:30SSO Lucyna Oleszek
III U 248/222022-12-0881 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja13:30SSO Zofia Jakubów
I C 843/212022-12-09136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Piotr Guzy
I C 162/212022-12-09141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Krzysztof Kamiński
II K 53/222022-12-09108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0.Ds.604.2022.Sp(c))SSO Krzysztof Stępień
II Kzw 264/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:00SSO Dariusz Lotycz
I C 554/222022-12-09140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:15SSO Grzegorz Dziura
II Kzw 265/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:20SSO Dariusz Lotycz
I C 660/222022-12-09136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:30SSO Piotr Guzy
II Kz 255/222022-12-0967 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja09:30Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ds.2021.D)SSO Bogdan Kusz
II Kzw 266/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:40SSO Dariusz Lotycz
II K 29/222022-12-0967 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja10:00Prokuratura Okręgowa w Lublinie; (PO I Ds. 32.2021)SSO Bogdan KuszAnna Pawlik, Małgorzata Dyjak
II Kzw 267/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:00SSO Dariusz Lotycz
I C 296/182022-12-09140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:15SSO Grzegorz Dziura
II Kzw 268/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:20SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 269/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:40SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 271/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:00SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 272/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:20SSO Dariusz Lotycz
I C 400/222022-12-09136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:30SSO Piotr Guzy
II Kzw 273/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:40SSO Dariusz Lotycz
II Kzw 274/222022-12-09142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych12:00SSO Dariusz Lotycz
II K 19/222022-12-09108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja12:30Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (PO I Ds. 37.2018.Spc)SSO Krzysztof Stępień
I C 165/202022-12-09141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:00SSO Krzysztof Kamiński
I C 204/222022-12-09140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:45SSO Grzegorz Dziura
I C 35/222022-12-12141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Łukasz Rodatus
I C 478/222022-12-12136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Lucyna Oleszek
II Ko 362/222022-12-12108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (PO I. Ds. 178.2017.Sp(c))SSO Mariusz Fołta
II K 50/222022-12-12127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-1.Ds.19.2022.Sp(c))SSO Bogdan Kusz
II K 50/222022-12-12127 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (3035-1.Ds.19.2022.Sp(c))SSO Bogdan Kusz
III U 372/222022-12-1282 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja09:30SSO Anna Kicman
II K 38/222022-12-12108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja10:00Prokuratura Regionalna w Poznaniu; (2007-1.Ds.9.2021)SSO Andrzej Wachowski
II Ko 351/222022-12-12108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja10:00Prokuratura Okręgowa w PrzemyśluSSO Mariusz Fołta
I C 681/222022-12-12136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:00SSO Lucyna Oleszek
I C 856/212022-12-1281 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:00SSO Krzysztof Kamiński
III U 592/222022-12-1282 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:00SSO Anna Kicman
I C 83/202022-12-12136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:30SSO Lucyna Oleszek
III U 359/222022-12-1282 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:30SSO Anna Kicman
I C 43/222022-12-1367 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja08:30SSO Ryszard Rodkiewicz
I Ca 57/222022-12-13136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja09:00SSO Łukasz Rodatus
II Ka 239/222022-12-13127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja09:00Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1167.2022)SSO Andrzej Wachowski
I C 301/222022-12-13141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:15SSO Grzegorz Dziura
I C 692/212022-12-1367 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:30SSO Ryszard Rodkiewicz
I Ca 97/222022-12-13136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja09:45SSO Łukasz Rodatus
II Ka 246/222022-12-13127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:00Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie; (4267-0.Ds.390.2021.D)SSO Andrzej Wachowski
III U 651/222022-12-1381 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:00SSO Zofia Jakubów
I C 418/222022-12-1367 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Ryszard Rodkiewicz
I C 142/222022-12-1367 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Ryszard Rodkiewicz
I Ca 77/222022-12-13136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny II Instancja10:45SSO Łukasz Rodatus
III U 597/222022-12-1381 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:45SSO Zofia Jakubów
II Ka 247/222022-12-13127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja11:00Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie; (4267-0.Ds.53.2022.D)SSO Andrzej Wachowski
I C 90/222022-12-1367 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:30SSO Ryszard Rodkiewicz
II Ka 251/222022-12-13127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja12:00Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (PR 2 Ds. 800.2021.D)SSO Andrzej Wachowski
III U 388/222022-12-1381 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:00SSO Zofia Jakubów
I C 811/212022-12-1367 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:45SSO Ryszard Rodkiewicz
II Ka 254/222022-12-13127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:00Prokuratura Rejonowa w Przemyślu; (4268-0.Ds.1743.2021.D)SSO Andrzej Wachowski
I C 308/222022-12-13141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:15SSO Grzegorz Dziura
II Ka 256/222022-12-13127 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja14:00Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (PR 3 Ds.233.2021.D.Spc)SSO Andrzej Wachowski
I C 628/222022-12-13141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja14:10SSO Grzegorz Dziura
I C 10/212022-12-14136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Piotr Guzy
I C 494/212022-12-1467 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Łukasz Rodatus
II K 12/202022-12-14108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Regionalna; (RP I Ds.24.2016)SSO Dariusz Jurjewicz
II Kow 332/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:00SSO Dariusz Lotycz
II Kow 417/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:10SSO Dariusz Lotycz
II Kow 317/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:20SSO Dariusz Lotycz
II Kow 378/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:40SSO Dariusz Lotycz
I C 856/212022-12-14141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:50SSO Krzysztof Kamiński
I C 584/222022-12-14136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:00SSO Piotr Guzy
II Kow 372/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:00SSO Dariusz Lotycz
II Kow 345/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:20SSO Dariusz Lotycz
II Kow 375/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:40SSO Dariusz Lotycz
II Kow 384/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:00SSO Dariusz Lotycz
II Kow 388/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:20SSO Dariusz Lotycz
III U 453/222022-12-1481 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:30SSO Grzegorz Szynal
II Kow 415/222022-12-14142 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:40SSO Dariusz Lotycz
I C 58/222022-12-14136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:30SSO Piotr Guzy
I Ns 74/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
II Ko 354/222022-12-15108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00SSO Bogdan KuszSSO Krzysztof Stępień, SSO Mariusz Fołta
I Ns 73/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:30SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
III U 166/212022-12-1582 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja09:30SSO Bożena Błachowicz
I Ns 72/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:00SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
II Ka 285/222022-12-15108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:00Prokuratura Rejonowa w PrzemyśluSSO Mariusz FołtaSSO Dariusz Lotycz, SSO Bogdan Kusz
I Ns 71/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
II Ka 283/222022-12-15108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja10:30Prokuratura Rejonowa w PrzeworskuSSO Dariusz LotyczSSO Dariusz Jurjewicz, SSO Andrzej Wachowski
III U 524/222022-12-1582 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja10:40SSO Bożena Błachowicz
I Ns 89/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:00SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
III U 367/222022-12-1581 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja11:00SSO Zofia Jakubów
I Ns 81/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:30SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
II Ka 286/222022-12-15108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja11:30Prokuratura Okręgowa w Przemyślu; (PO I Ds.97.2020.Sp(c))SSO Krzysztof StępieńSSO Dariusz Jurjewicz, SSO Andrzej Wachowski
I Ns 91/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:00SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
III U 595/212022-12-1582 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:00SSO Bożena Błachowicz
I Ns 86/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja12:30SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
II Ka 296/222022-12-15108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja12:30Prokuratura Rejonowa w JarosławiuSSO Dariusz LotyczSSO Mariusz Fołta, SSO Bogdan Kusz
III U 274/222022-12-1581 Konarskiego 6III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancja12:30SSO Zofia Jakubów
I Ns 84/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:00SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
II Ka 288/222022-12-15108 Konarskiego 6II Wydział Karny II Instancja13:15Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu; (4266-0.Ko.243.2022(k))SSO Krzysztof StępieńSSO Dariusz Jurjewicz, SSO Bogdan Kusz
I Ns 94/222022-12-15136 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:30SSO Lucyna OleszekSSO Piotr Guzy, SSO Krzysztof Kamiński, SSO Ryszard Rodkiewicz, SSO Grzegorz Dziura
I Co 151/222022-12-16141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Krzysztof Kamiński
I C 528/212022-12-16141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:00SSO Krzysztof Kamiński
II K 24/212022-12-16108 Konarskiego 6II Wydział Karny I Instancja09:00Prokuratura Krajowa w Katowicach; (PK IX WZ Ds. 3.2020)SSO Krzysztof Stępień
I C 409/222022-12-16140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:15SSO Grzegorz Dziura
II Kow 339/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych09:40SSO Andrzej Wachowski
I C 162/212022-12-16141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja09:50SSO Krzysztof Kamiński
II Kow 357/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:00SSO Andrzej Wachowski
II Kow 363/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych10:20SSO Andrzej Wachowski
I Ns 96/222022-12-16140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:30SSO Grzegorz Dziura
I C 390/222022-12-16141 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja10:40SSO Krzysztof Kamiński
I C 154/222022-12-16140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja11:00SSO Grzegorz Dziura
II Kzw 310/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:00SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 311/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:20SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 303/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych11:40SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 322/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych12:00SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 324/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych12:20SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 325/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych12:40SSO Andrzej Wachowski
II Kzw 327/222022-12-16127 Konarskiego 6IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych13:00SSO Andrzej Wachowski
I C 177/222022-12-16140 Konarskiego 6I Wydział Cywilny I Instancja13:15SSO Grzegorz Dziura

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spraw. z 2019 r., poz. 138 ze zm.).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 16 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 156058 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-16 15:19:49 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 15:19:19 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-26 10:43:33 Administrator Zobacz zmiany
2022-09-28 11:36:07 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:37:28 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:36:40 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:36:08 Przemysław Kisała Wersja oryginalna