Oferty pracy SO Przemyśl

           PREZES                                                    Przemyśl, dnia 13 marca 2023 roku

SĄDU OKRĘGOWEGO
     W PRZEMYŚLU

Nr: K- 111-2/23

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 5 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku -
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016.367) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

nazwa i adres sądu:     Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

sygnatura konkursu: K-111-2/23,

liczba wolnych stanowisk: 1 etat kierownika zespołu- w pełnym wymiarze czasu pracy,
termin przeprowadzenia konkursu :
- I etap (weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym): 21.04.2023 r.
- II etap (praca pisemna): 05.05.2023 r.
-III etap (rozmowa kwalifikacyjna ) - 15.05.2023 r.
miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Okręgowy w Przemyślu ul. Konarskiego 6, sala nr 163 (III piętro).

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-03-14Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wzory oświadczeń2023-03-14Paweł BlajerDownload this file (Wzory oświadczeń)Wzory oświadczeń

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1wyniki II etapu konkursu K.111.26.222022-11-07AdministratorDownload this file (wyniki II etapu konkursu K.111.26.22)wyniki II etapu konkursu K.111.26.22

pdfLista kandydatów.pdf

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2022-10-17Przemysław KisałaDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Kwestionariusz osobowy2022-10-17Przemysław KisałaDownload this file (Kwestionariusz osobowy)Kwestionariusz osobowy
3Klauzula informacyjna2022-10-17Przemysław KisałaDownload this file (Klauzula informacyjna)Klauzula informacyjna
4Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych2022-10-17Przemysław KisałaDownload this file (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdfWyniki_konkursu.pdf