Przewodniczący Wydziału  Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Jurjewicz
Kierownik  Sekretariatu  Wydziału  Aneta Błażkowska


tel. 16 676 13 40
fax 16 676 13 41
e-mail: karny@przemysl.so.gov.pl

 

Zastępca Kierownika Sekretariatu (sprawy penitencjarne) Magdalena Jekabson

 

tel. 16 676 13 60
fax. 16 676 13 61

 

Wyznaczony do rozpoznawania w I instancji spraw:

  • z zakresu prawa karnego o zbrodnie i niektóre występki (art. 25 k.p.k);
  • o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
  • o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. 91.34.149 z późn. zm);
  • o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
  • rozpoznawanie spraw z zakresu spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego

 

Wyznaczony do rozpoznawania w II instancji spraw:

  • apelacji i zażaleń z zakresu prawa karnego;
  • apelacji w sprawach o wykroczenia i zażaleń na niektóre decyzje w sprawach o wykroczenia;
  • wniosków w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu rejonowego.

 

 

 

 Obszar właściwości: SR Przemyśl, SR Jarosław, SR Lubaczów, SR Przeworsk

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 06 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 27355 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-06 11:42:29 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 11:41:11 Przemysław Kisała Wersja oryginalna