Przedmiot działania i kompetencje

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podatwie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

Zasady funkcjonowania Sądu wynikają z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, w którym określono wewnętrzną organizację, porządek i czas urzędowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach i wykonywania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

Działalność orzeczniczą Sądu określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych szczebli i instancji.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 30 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 24 listopad 2019
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 17585 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 18:31:15 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-26 10:33:27 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-18 16:04:59 Przemysław Kisała Wersja oryginalna