Rejestry i ewidencje SO Przemyśl

 

 

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o : zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

  • ustawa z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.,
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

Dane zawarte w rejestrach : repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu
Punkt Informacyjny KRK - Krajowy Rejestr Karny
ul. Konarskiego 6
37 - 700 Przemyśl
pok. 52
tel. 016  676 13 10

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Konarskiego 6
37 - 700 Przemyśl
pok. 38
tel. 016  676 14 10


PPO - Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Gospodarczego
Sąd Rejonowy w Przemyślu
ul. Dworskiego 6
37 - 700 Przemyśl
tel. 016  675 73 33  wew. 508, 509Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Wydział V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Jana Pawła II 11
37 - 500 Jarosław
pokój nr 7
tel. 016  621 40 24  wew. 11

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 24
37 - 600 Lubaczów
budynek ksiąg wieczystych
pokój nr 15
tel. 016  632 16 02 wew. 15

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Stepkiewicza 2
37 - 200 Przeworsk
pokój nr 5
tel. 016  648 74 68 wew. 65

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie
ul. Rynek 1
37 - 530 Sieniawa
pokój nr 4
tel. 016  622  71 48