Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 17 lutego 2020

Sąd Okręgowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Zadania realizowane przez Sąd w 2013 roku finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 oraz działów: 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 755 - Wymiar sprawiedliwości i 801 - Oświata i wychowanie. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł: 13.104.849,00 zł  i obejmował środki zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROZDZIAŁ

TYTUŁ

KWOTA

75312

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

1.225.032,00 

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

10.860.994,00 

75595

Pozostała działalność

543.000,00 

80144

Inne formy kształcenia

475.823,00 

Plan wydatków zrealizowany został w 99,4% - na kwotę 13.026.734,89 zł.

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m.in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2013 r.:

Wybrane składniki majątku

Wartość brutto

Wartość netto

Budynki, lokale, obiekty

2.222.650,00

775.409,23

Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie

4.171.356,04

762.224,26

Środki transportu

169.579,99

44.416,73

Wartości niematerialne i prawne

490.556,80

96.537,82

Grunty w trwałym zarządzie

214.226,00

214.226,00

R a z e m

7.268.368,83

1.892.814,04

W trwałym zarządzie Sądu Okręgowego pozostaje zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o powierzchni 0,53 ha w obrębie 207, położona w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6. Usytuowany na niej budynek stanowi siedzibę Sądu. Jego łączna powierzchnia  wynosi 4.559,31 m2.

W dniu 1 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu przejął z zasobów Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w Jarosławiu, przy ul. Czarnieckiego 4, na którą składają się dwie działki: nr 1063/3 i 1063/4 z obrębu geodezyjnego 0005 o łącznej powierzchni 0,16 ha. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd, z przeznaczeniem na poprawę warunków funkcjonowania Sądu Rejonowego w Jarosławiu i docelowo stanowić będzie uzupełnienie jego dotychczasowej bazy lokalowej. Zabudowę nieruchomości stanowią obiekty o łącznej powierzchni 1 954 m2 (w tym budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 1 795 m2). Realizację inwestycji obejmującej przystosowanie tych obiektów do potrzeb sądu - przewidziano na lata 2014-2017.

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?