Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: czwartek, 4 marca 2021

Sąd Okręgowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Zadania realizowane przez Sąd w 2019 roku finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 oraz działów: 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 755 - Wymiar sprawiedliwości. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł: 16.403.588,00 zł  i obejmował środki zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROZDZIAŁ

TYTUŁ

KWOTA

75312

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

1.325.133,00 

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

15.028.998,00 

75595

Pozostała działalność

49.457,00  

Plan wydatków zrealizowany został w 99,98% - na kwotę 16.399.731,27 zł.

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m.in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2019 r.:

Wybrane składniki majątku

Wartość brutto

Wartość netto

Budynki, lokale, obiekty

2.222.650,00

447.894,06

Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie

5.742.049,12

1.136.247,31

Środki transportu

114.395,00

9.055,75

Wartości niematerialne i prawne

836.130,31

29.640,48

Grunty w trwałym zarządzie

214.226,00

214.226,00

R a z e m

9.129.450,43

1.837.063,60

W trwałym zarządzie Sądu Okręgowego pozostaje zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o powierzchni 0,53 ha w obrębie 207, położona w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6. Usytuowany na niej budynek stanowi siedzibę Sądu. Jego łączna powierzchnia  wynosi 4.559,31 m2.


Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?