Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: czwartek, 26 maja 2022

Sąd Okręgowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Zadania realizowane przez Sąd w 2020 roku finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 oraz działów: 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 755 - Wymiar sprawiedliwości. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł: 22.857.410,00 zł  i obejmował środki zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROZDZIAŁ

TYTUŁ

KWOTA

75312

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

1.940.561,00 

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

20.762.384,00 

75595

Pozostała działalność

154.465,00 

Część 15

RAZEM

22.857.410,00 

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 22.857.077,85 zł.

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m.in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2020 r.:

Wybrane składniki majątku

Wartość brutto

Wartość netto

Budynki, lokale, obiekty

2.222.650,00

394.923,74

Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie

6.089.652,13

1.013.498,25

Środki transportu

114.395,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne

1.004.854,87

166.236,27

Grunty w trwałym zarządzie

214.226,00

214.226,00

R a z e m

9.645.778,00

1.788.884,26

W trwałym zarządzie Sądu Okręgowego pozostaje zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o powierzchni 0,4554 ha w obrębie 207, położona w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6. Usytuowany na niej budynek stanowi siedzibę Sądu. Jego łączna powierzchnia  wynosi 4.554,79 m2.


Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?