Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 19 października 2019

Rejestry i ewidencje


Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o : zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (D. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).

 

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

  • ustawa z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.11.123.698),
  • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych  (Dz. U. Nr 46, poz. 443),
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". (Dz.U. z 2007r. nr 38 poz. 249).

 

Dane zawarte w rejestrach : repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 


 

Sąd Okręgowy w Przemyślu
Punkt Informacyjny KRK - Krajowy Rejestr Karny
ul. Konarskiego 6
37 - 700 Przemyśl
pok. 52
tel. 016  676 13 10

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Konarskiego 6
37 - 700 Przemyśl
pok. 38
tel. 016  676 14 10


PPO - Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Gospodarczego
Sąd Rejonowy w Przemyślu
ul. Mickiewicza 14
37 - 700 Przemyśl
pok. 113
tel. 016  675 73 33  wew. 108
016  678 52 60


Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Wydział V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Jana Pawła II 11
37 - 500 Jarosław
pokój nr 7
tel. 016  621 40 24  wew. 11

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 24
37 - 600 Lubaczów
budynek ksiąg wieczystych
pokój nr 15
tel. 016  632 16 02 wew. 15

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Stepkiewicza 2
37 - 200 Przeworsk
pokój nr 5
tel. 016  648 74 68 wew. 65

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie
ul. Rynek 1
37 - 530 Sieniawa
pokój nr 4
tel. 016  622  71 48

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?