Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 30 września 2022
Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku w obrocie z zagranicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (t.j. Dz.U.z 2014r. poz. 1657).

 

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w tut. okręgu) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu lub upoważniony przez niego sędzia.

 

Za każdy poświadczony podpis  notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie  wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26,- zł. (podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j.Dz.U. z 2012r. pod.1282) w kasie Urzędu Miasta w Przemyślu

Urząd Miasta Przemyśl

ul. Wodna 11
 


bądź na konto Urzędu Miasta Przemyśla
na numer rachunku bankowego:


89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   Getin Noble Bank S.A.
tytułem: opłata skarbowa za uwierzytelnienie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika

Wymagane dokumenty:
- wniosek o uwierzytelnienie podpisu skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu  wniosek_o_uwierzytelnienie.doc
- oryginały potwierdzające uiszczenie opłaty skarbowej ( potwierdzenie z kasy UM lub wydruk potwierdzenia dokonanego przelewu);
- dokumenty wymagające uwierzytelnienia podpisu


Wnioski o uwierzytelnienie podpisu dokumentów nalezy przesyłać drogą pocztową ( również z zagranicy), przy czym warunkiem uwierzytelnienia nadesłanych dokumentów będzie dowód (oryginał) uiszczenia opłaty skarbowej, jak również adres zwrotny.


 


 


Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?