Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 27 listopada 2021
Znak Sprawy: G-27-13/2020 

 

 
SĄD OKRĘGOWY
 
w Przemyślu
 
OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANOCZONY NA:
 
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach: Sądu Okręgowego w
 
 
Przemyślu, Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz
 
w pomieszczeniach ZWKW w Sieniawie"
 
UWAGA!-Wybór oferty


 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst
 
jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, oraz w ustawie z dnia 23
 
kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 
 
Zamawiający informuje, że postepowanie prowadzone jest za pomocą platformy
 
SMARTPZP pod adresem: 
 
 
 
Załaczniki:
 
- UWAGA! -wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: 
 
 
w zakładce - dokumentacja postępowania.
 
Załaczniki;
 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?