Sąd Okręgowy w Przemyślu informuje, że  dokumenty do postępowania na zadanie pn.

"Remont elewacji wraz z przełożeniem kostki granitowej wokół budynku w Sądzie

Rejonowym w Lubaczowie", nr referencyjny G-27-13/2021, dostępne są pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=17898818

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 20 lipiec 2021 Aktualizowany dnia: 20 lipiec 2021
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 819 Autor / Zatwierdzający: Brak danych