Nr referencyjny G-27-14/2021

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu zawiadamia o wszczęciu postapowania pn:

 

Abonamentowa usługa uruchomienia i utrzymania systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w:

Sądzie Okręgowym w Przemyślu od 1.09.2021 r. do 31.12.2022 r.
Sądzie Rejonowym w Przeworsku od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.
Sądzie Rejonowym w Lubaczowie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe, opis przedmiotu zamówienia wraz z załacznikami dostępny jest pod adresem:

 

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=18676285

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 sierpień 2021 Aktualizowany dnia: 13 sierpień 2021
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 833 Autor / Zatwierdzający: Brak danych