Znak Sprawy: G-27-1/2022

 

 
SĄD OKRĘGOWY
 
w Przemyślu
 
OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANOCZONY NA:
 
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach: Sądu Okręgowego w
 
Przemyślu, Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz
 
w pomieszczeniach ZWKW w Sieniawie"
 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1598 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 
 
Zamawiający informuje, że postepowanie prowadzone jest za pomocą platformy
 
SMARTPZP pod adresem: 
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 styczeń 2022 Aktualizowany dnia: 05 styczeń 2022
Opublikowany przez: Bartłomiej Jary Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 991 Autor / Zatwierdzający: Brak danych