Znak Sprawy: IT-0410-11/2018 

 

 

SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu

OGŁASZA  PRZETARG OFERTOWY NA:
 

„Dostawę, montaż i konfigurację 4 szt. elektronicznych tablic informacyjnych dla sądów okręgu przemyskiego”

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986) – zamówienie do 30 000 EUR, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Prosimy o przedłożenie ofert – na załączonym formularzu – w formie papierowej, w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, pok. 52 lub pocztą na ww. adres Sądu Okręgowego, kod pocztowy: 37-700, albo w formie skanu podpisanej oferty – na adres e-mail: zapytania@przemysl.so.gov.pl .
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zapytania.


Termin składania ofert: 14 grudnia 2018 r. do godziny 13:00.   pdf-->> Pełna treść ogłoszenia

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. docFormularz oferty.

2. pdf Wzór umowy.

3. pdfZapisy dot. RODO.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2018 Aktualizowany dnia: 11 grudzień 2018
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1412 Autor / Zatwierdzający: Brak danych