SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

IT-0410-12/2018Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pakiety Software Assurance i licencje SQL Srv prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez:

 APN Promise S. A.  

ul. Domaniewska 44a, 02-672 WARSZAWA

 
z ceną oferty: 101.174,67 zł netto (124 444.84 zł. brutto). -->> pdfPełna treść 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 grudzień 2018 Aktualizowany dnia: 12 grudzień 2018
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1215 Autor / Zatwierdzający: Brak danych