Przemyśl, 14 grudnia 2018 r.SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

IT-0410-11/2018Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odstawę elektronicznych tablic informacyjnych dla sądów okręgu przemyskiego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Część I – SENSONIC Sp. z o. o.
ul. Kraszewskiego 9, 43-400 CIESZYN

 

z ceną oferty: 25 820,00 zł netto (31 758,60 zł. brutto).

 

Część II - RIVER Jacek Bator Sp. J.
ul. Lindego 2, 30-148 KRAKÓW

 

z ceną oferty: 14 900,00 zł netto (18 327,00 zł. brutto).

 

Część II - RIVER Jacek Bator Sp. J.
ul. Lindego 2, 30-148 KRAKÓW

z ceną oferty: 16 900,00 zł netto (20 787,00 zł. brutto). -->> pdfPełna treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 14 grudzień 2018 Aktualizowany dnia: 14 grudzień 2018
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1411 Autor / Zatwierdzający: Brak danych