Sąd Okręgowy w Przemyślu                                                            Przemyśl, 9.12.2019 r.

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Znak: IT – 0410 – 9/2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro


 

I. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa

 

            Kod: 30234100-9 – Dyski magnetyczne

 

4 szt. - 10TB Seagate IronWolf Pro ST10000NE0004.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 grudnia 2019 r. >>pdfPEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA<<

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2019 Aktualizowany dnia: 09 grudzień 2019
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1668 Autor / Zatwierdzający: Brak danych