Sąd Okręgowy w Przemyślu                                                            Przemyśl, 16.12.2019 r.

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl


Znak: IT – 0410 – 10/2019

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro 

I. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286

 
II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa
Platan Fax Server z 5 kanałami i portami faksów – aktualizacja oprogramowania na okres 24 miesięcy. szt. 1

Opis: Serwer faksów pozwalający na wysyłanie i odbieranie faksów w technologii FoIP (Fax over IP) – zarówno przez e-mail, jak i stronę www.

  • Do 10 kont faksowych (numerów).
  • Pamięć do 1 mln stron faksów.
  • Fax2Email, Email2Fax, Fax2Web, Web2Fax.
  • Archiwizacja odebranych i wysłanych faksów.
  • Łatwa obsługa.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23 grudnia 2019 r.

V. Termin składania ofert

Do 18.12.2019 do godziny 13.00 na adres email. zapytania@przemysl.so.gov.pl

Oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VI. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną umieszczone na stronie internetowej przemysl.so.gov.pl

 

pdfZaproszenie Fax-Server

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 grudzień 2019 Aktualizowany dnia: 16 grudzień 2019
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1555 Autor / Zatwierdzający: Brak danych