SĄD OKRĘGOWY                                                             

           w Przemyślu                                                         Przemyśl, 18 grudnia 2019 r.

ul. Konarskiego 6; 37-700 Przemyśl


IT-0410-10/2019

 

                                                                                          

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwera faxów dla Sądu Okręgowego w Przemyślu” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
(IT-0410-10/2019) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez :


 

OPTIMAL Iwona Górska

Plac Bankowy 2

00-095 WARSZAWA

 

z ceną oferty 5.597,73 zł brutto   >>> pdfPełna treść informacji<<<

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 18 grudzień 2019 Aktualizowany dnia: 18 grudzień 2019
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 1496 Autor / Zatwierdzający: Brak danych