SĄD OKRĘGOWY                                                           

           w Przemyślu                                                         Przemyśl, 18 grudnia 2019 r.

ul. Konarskiego 6; 37-700 Przemyśl
 

Znak: IT – 0410 – 11/2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa

 

            Kod: 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego

 

15 szt. – licencja MS Office 2019 Std w ramach umowy MPSA nr 4100031704   >>>pdfPEŁNA TREŚĆ<<<

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 18 grudzień 2019 Aktualizowany dnia: 18 grudzień 2019
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1775 Autor / Zatwierdzający: Brak danych