Sąd Okręgowy w Przemyślu                                        Przemyśl, 20.12.2019 r.

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Znak: IT – 0410 – 11/2019

 

 

INFORMACJA
o złożonych ofertach w postępowaniu na zakup licencji MS Office 2019 Std
 

 

            W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup licencji na pakiety biurowe Office 2019 Std w umowie MPSA dla Sądu Okręgowego w Przemyślu, wpłynęły oferty złożone przez:

 

1.      APN Promise S.A., NIP: 521-00-88-682, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
02-672) przy ul. Domaniewskiej 44A, z ceną 25.991,07 zł. brutto.


2.      CEZAR Sp. z o. o., NIP: 948-25-28-507, z siedzibą w Radomiu (kod pocztowy:
26-600) przy ul. Wolność 8 lok. 4, z ceną brutto 27.103,05 zł.


 

Oferty złożone w terminie, poprawne pod względem formalnym.

W przyjętym kryterium oceny (cena – 100%) korzystniejsza jest oferta APN Promise S.A.

 
                                              Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu

                                                                  Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 20 grudzień 2019 Aktualizowany dnia: 20 grudzień 2019
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1637 Autor / Zatwierdzający: Brak danych