Sąd Okręgowy w Przemyślu                                     Przemyśl, 31.03.2020 r.

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Znak: IT – 0410 – 2/2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro


 

I. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa

                             

  1. Kod: 30124000                    Pełna nazwa: Części i akcesoria do maszyn biurowych.
  2. Kod: 30125110-5                 Pełna nazwa: Toner do drukarek laserowych/faksów.
  3. Kod: 30125100-2                 Pełna nazwa: Wkłady barwiące.

pdfPEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Nr 1. pdfOpis Przedmiotu Zamówienia

Nr 2. docFormularz oferty

Nr 2a. xlsFormularz pomocniczy

Nr 3. docProjekt umowy.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 31 marzec 2020 Aktualizowany dnia: 31 marzec 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 1135 Autor / Zatwierdzający: Brak danych