Przemyśl, 17 kwietnia 2020 r.


SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

IT-0410-2/2020 

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Sądu Okręgowego w Przemyślu i sądów funkcjonalnych w Lubaczowie i Przeworsku” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez:

PRINTEX Sp. z o. o. Sp. k.

Al. Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki

 

Uzasadnienie : 

Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza według ustalonego kryterium cenowego oraz spełnia postawione wymagania.

 
Wyboru dokonano spośród 17 nadesłanych ofert. Nie odrzucono żadnej oferty.

Zestawienie ofert w formie tabelarycznej, ułożone według kolejności wpływu:

 

L. p.

Dane Wykonawcy

Cena oferty netto

1.

SIGMA Joanna Rąpała
ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna

46 617,90 zł

2.

DMD S. C. P. Miturski, D. Miturska
ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów

56 375,00 zł

3.

KOMATECH S. C. T. Marszałek, P. Kowalczyk
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów

51 662,00 zł

4.

DRUKMEDIA I. Siwarga
ul. Traugutta 2, 37-700 Przemyśl

52 420,90 zł

5.

TMB Sp. z o. o.
ul. Piastowska 202, 42-200 Częstochowa

55 283,00 zł

6.

P. W. MULTIKOM A. Papierski
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz

62 522,44 zł

7.

RAF-TECH R. Jarosz
ul. Żernicka 5, 55-010 Święta Katarzyna

51 101,00 zł

8.

GOLDEN LINE Sp. z o. o.
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów

53 803,02 zł

9.

COPY DOR D. Bednarska
ul. W. Orkana 3/9, 25-548 Kielce

56 054,00 zł

10.

EUROOFFICE GLOBALEX P. Mikłasz
ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław

42 324,00 zł

11.

PRINTEX Sp. z o. o. Sp. k.
Al. Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki


42 261,00 zł

12.

HURT-PAPIER R. Cebula S. j.
Ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów

64 258,79 zł

13.

REM COMPUTERS
ul. 11 Listopada 61/2, 91-370 Łódź

46 365,03 zł

14.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petelak S. j.
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

45 519,20 zł

15.

KOMAX 9 Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn

69 559,00 zł

16.

BLACKLINE S. C. I. Zaliwska-Kupis, P. Pinkowski
ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin

44 414,00 zł

17.

ECOBLACK S. C. M. Szewczyk, Ł. Baran
ul. Domaniówka 1E, 25-412 Kielce

45 829,00 zł

 

 

            Dziękuję za złożenie ofert.

 

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Przemyślu
 
 Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 17 kwiecień 2020 Aktualizowany dnia: 17 kwiecień 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1083 Autor / Zatwierdzający: Brak danych