Sąd Okręgowy w Przemyślu                               Przemyśl, 02.07.2020 r.

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Znak: IT – 0410 – 3/2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa
                                   

Kod CPV: 48200000-0    Pełna nazwa:            Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu.

 

Pełna nazwa usługi:            FAZ-VM-GB5 – upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs and 3 TB                                                        storage capacity z wdrożeniem i konfiguracją.

 

pdf>>PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA<<

pdfKlauzula dotycząca RODO

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 lipiec 2020 Aktualizowany dnia: 02 lipiec 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 822 Autor / Zatwierdzający: Brak danych