Przemyśl, 9 lipca 2020 r.


SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

IT-0410-3/2020


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „FAZ-VM-GB5 – upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs and 3 TB storage capacity z wdrożeniem i konfiguracją.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez:

MS-IT Systemy Informatyczne

Ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice

 

pdf>>PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI<<

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 lipiec 2020 Aktualizowany dnia: 09 lipiec 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 838 Autor / Zatwierdzający: Brak danych