Przemyśl, 30 lipca 2020 r.

G-27-5/2020


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 poz.1086 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.


Zamawiający:


Sąd Okręgowy w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Stanisława Konarskiego 6, NIP 795-23-48-286

 
Osoba do kontaktu: Bartłomiej Jary (e-mail: b.jary@przemysl.so.gov.pl)


Przedmiot zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu:

1. Schodów budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 od strony zachodniej prowadzących do kotłowni , gabinetów lekarskich i pomieszczeń dla zatrzymanych.

2. Garaży wraz z murem oporowym oraz stacją Trafo.
Załaczniki:

pdf1. Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf272.71 KB

docx2. IWZ z załącznikami56.68 KB

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 30 lipiec 2020 Aktualizowany dnia: 30 lipiec 2020
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 782 Autor / Zatwierdzający: Brak danych