Sąd Okręgowy w Przemyślu                                                            Przemyśl, 04.09.2020 r.

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Znak: IT – 0410 – 4//2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pdf>>PEŁNA TREŚĆ<<

 

Załącznik: doc>>Projekt umowy<<

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 04 wrzesień 2020 Aktualizowany dnia: 04 wrzesień 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 787 Autor / Zatwierdzający: Brak danych