Przemyśl, 11 września 2020 r.SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl
 
IT-0410-4/2020

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
  
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i konfiguracja dysków do macierzy DELL SCv2020 –ServiceTag: BLYPCM2, jako rozszerzenie istniejącej powierzchni w VMware…” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ProtronicsIT
ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 wrzesień 2020 Aktualizowany dnia: 11 wrzesień 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 727 Autor / Zatwierdzający: Brak danych