Znak Sprawy: G-27-10/2020 

 

 
SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
OGŁASZA  PRZETARG OFERTOWY NA:

 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Remont dachu Sądu Rejonowego w Lubaczowie"


 
Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 oraz 6a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843)
– zamówienie do 30 000 EUR, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz
w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
 
Załaczniki:
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 18 wrzesień 2020 Aktualizowany dnia: 18 wrzesień 2020
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 704 Autor / Zatwierdzający: Brak danych