Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego G-27-9/2020
pn. 
„ Zakup i dostawa 23 sztuk foteli gabinetowych (obrotowych) w tym dla Sądu Okręgowego w Przemyślu - 18 sztuk oraz dla Sądu Rejonowego w Przeworsku - 5 sztuk” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, wpłynęły 2 oferty:

- EFEKT Meble Biurowe i Szkolne, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów.

- TRONUS POLSKA Sp.zo.o , ul. Ordona 2A , 01-237 Warszawa

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
EFEKT Meble Biurowe i Szkolne.

 

 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
w Przemyślu

Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 wrzesień 2020 Aktualizowany dnia: 25 wrzesień 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 676 Autor / Zatwierdzający: Brak danych