Znak Sprawy: IT-0410-7/2020  

SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
 

przedłużenie gwarancji na macierz i serwery DELL, przedłużenie ważności licencji na pakiet VMware vSphere, oraz przedłużenie wsparcia dla VEEAM .

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986) – zamówienie do 30 000 EUR, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Prosimy o przedłożenie ofert w formie skanu podpisanego formularza oferty – na adres e-mail: zapytania@przemysl.so.gov.pl .

 

Termin składania ofert: 12 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Informacja z rozpatrzenia i oceny (12.11.2020 r.), dot. punktacji złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W wyborze oferty obowiązuje kryterium cenowe – za najkorzystniejszą (najkorzystniejsze – dla poszczególnych części) uznane zostaną te oferty, które spełniają wszystkie wymagania i jednocześnie przedstawiają najniższą wartość brutto.

 
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Przemyślu

Marek Blama

 

Załączniki.

pdf1.     Opis przedmiotu zamówienia.
doc2.     Formularz oferty.
pdf3.     Projekt umowy.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 listopad 2020 Aktualizowany dnia: 05 listopad 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 668 Autor / Zatwierdzający: Brak danych