Znak Sprawy: IT-0410-8/2020  

SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

dostawę i uruchomienie w miejscu użytkowania 2 sztuk fabrycznie nowych urządzeń kopiująco-drukujących, wyposażonych w moduł faksu oraz finiszer zszywający, o parametrach zgodnych ze specyfikacją parametrów technicznych, załączoną do niniejszego zaproszenia.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986) – zamówienie do 30 000 EUR, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Prosimy o przedłożenie ofert w formie skanu podpisanego formularza oferty – na adres e-mail: zapytania@przemysl.so.gov.pl .

Miejsce dostawy: SR w Lubaczowie i SR Przeworsku.

Termin składania ofert: 17 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Informacja z rozpatrzenia i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W wyborze oferty obowiązuje kryterium cenowe – za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania co do przedmiotu zamówienia i jednocześnie przedstawia najniższą wartość brutto.

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Przemyślu
 
Marek Blama

Załączniki.


 pdf1.     Specyfikacja parametrów technicznych.

doc2.     Formularz oferty.

pdf3.     Projekt umowy.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 listopad 2020 Aktualizowany dnia: 13 listopad 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 1252 Autor / Zatwierdzający: Brak danych