Przemyśl, 20 listopada 2020 r.
SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl


IT-0410-8/2020


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i uruchomienie w miejscu użytkowania 2 sztuk fabrycznie nowych urządzeń kopiująco-drukujących, wyposażonych w moduł faksu oraz finiszer zszywający” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez:


DRUKMEDIA Irena Siwarga
ul. Traugutta 2
37-700 Przemyśl

Uzasadnienie : 

Oferta przedstawiona przez firmę DRUKMEDIA Irena Siwarga, ul. Traugutta 2, 37-700 Przemyśl jest ofertą w całości spełniającą warunki określone w postępowaniu ofertowym i Wykonawca oferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych.

Ponadto informuję, że przedstawiono 5 ofert, odrzucono 2 oferty – w tym 1, która wpłynęła po terminie i 1 nie spełniająca zadanych parametrów technicznych.

Lista oferentów:

1.       DRUKMEDIA – Irena Siwarga
2.       DRUK SERWIS - Michał Krzywonos
3.       F.H.U. CONTRAKT - Adam Goik
4.       ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s. c.
5.       KONICA MINOLTA Business Sol. sp. z o. o. o/Rzeszów

 
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Przemyślu

Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 20 listopad 2020 Aktualizowany dnia: 20 listopad 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 655 Autor / Zatwierdzający: Brak danych