Przemyśl, 02.12.2020 r.

Nr referencyjny: IT-0410-9/2020

 

Informacja dotycząca złożonych ofert

Zamawiający – Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl uprzejmie informuje, że w powtórzonym postępowaniu pn. Dostawa i montaż depozytora kluczy dla SR w Przeworsku” - nr sprawy: IT-0410-9/2020

 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BT Electronics Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 22

30-722 Kraków           pdf >>Pełna treść informacji<<

pdf >>Pełna treść informacji<<

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 grudzień 2020 Aktualizowany dnia: 02 grudzień 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 862 Autor / Zatwierdzający: Brak danych