Znak Sprawy: G-27-15/2020

 

 
SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
Zaproszenie do składania ofert na:

 

„Świadczenie usług związanych z obsługą organizacyjno–administracyjną Sądu Rejonowego w Lubaczowie
 
Uwaga - Wybór oferty 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) – zwanej dalej ustawą Pzp

 

Załaczniki:

 

pdf1. Zaproszenie do składania ofert224.29 KB

pdf2. IWZ z załącznikami533.41 KB

pdf3. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf176.52 KB

pdf4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej308.5 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2020 Aktualizowany dnia: 22 grudzień 2020
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 802 Autor / Zatwierdzający: Brak danych