Znak Sprawy: IT-0410-14/2020 SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
 
 


Usługę utrzymania oprogramowania Currenda SAWA na rok 2021 – o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz z uwzględnieniem ochrony praw wyłącznych przysługujących producentowi oprogramowania.

Termin składania ofert: 15 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

Informacja z rozpatrzenia i oceny (15.12.2020 r.), dot. punktacji złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W wyborze oferty obowiązuje kryterium cenowe – za najkorzystniejszą uznane zostaną te oferty, które spełniają wszystkie wymagania i jednocześnie przedstawiają najniższą wartość brutto.

 Załączniki:

pdf1 Zaproszenie do składania ofert538.46 KB

docx2.Formularz-ofertowy_SAWA-SOPrzemysl.docx36.52 KB

pdf3. Pytania_i_odpowiedzi.pdf599.02 KB

pdf4. Pytania i odpowiedzi nr 2386.19 KB

 
 
 
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 grudzień 2020 Aktualizowany dnia: 15 grudzień 2020
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1171 Autor / Zatwierdzający: Brak danych